top of page

Guide til nye nettsider:

PLAN OG MÅL

Hvor starter man et nettside-prosjekt?

Det hele starter med en diskusjon om man faktisk trenger nye nettsider. Generelt skal alle investeringer lønne seg, men det er ikke alltid mulig å lage et regnestykke.

Dette er de viktigste årsakene til å lage nye nettsider:

  • Forretningsdrevet innovasjon

  • Organisasjonen trenger å satse tyngre digitalt og ser at dagens nettside har for store mangler til å endres.

  • Den gamle nettsiden fungerer ikke på mobil eller har et utdatert design som ikke er lett å justere

  • Endringer i organisasjonen - man skal slå sammen enheter og dermed slå sammen flere nettsider 

  • Man trenger sider på flere språk og får ikke det til dagens løsning 

  • Teknisk/leverandørstyrt

  • Løsningen man har i dag er utdatert eller det er blitt mangel på konsulenter/utviklere som kan hjelpe dere.

  • Man er misfornøyd med hva dagens leverandør klarer å levere og fordi løsningen man benytter er laget av denne leverandøren må man bytte begge

Beslutningsnotat

Det dere nå bør skape kan kalles beslutningsnotat eller fks. strategisk plan dersom man kobler den til andre strategier. Det er viktig å få gjort et vedtak - kort eller langt - på hvorfor man lager nye nettsider, det vil si svar på spørsmålene over. Lag og vedta et beslutningsnotat for å sikre at ledergruppe/organisasjon er enige om målene og arbeidet med å skape, bruke, vedlikeholde og videreutvikle nettsidene. Dette kan være en serie punkter og bør svare helt overordnet på spørsmålene hvorfor, hvordan, hvem og hva som skal gjøres for å bruke nettstedet når man er ferdige. 

Eksempel på punkt: Markedssavdelingen skal bruke de nye nettsidene til å øke rekruttering av nye kunder og redusere frafallet av eksisterende. Det skal skje gjennom X og Y aktiviteter. Markedsavdelingen er ansvarlig for...

Lag også et tydelig punkt om hvor langt prosjektet strekker seg og hva man er sikre på eller vurderer i videre faser. Med en slik nedskrevet plan sikrer dere om det som er utviklet blir brukt. Så kan det være at ikke alt blir virkelighet. Slik er det, men da har man en overordnet, skriftlig plan å gå tilbake til og både forklare og revidere når endringene kommer.

bottom of page