top of page

Guide til nye nettsider:

INNHOLD 2

Nytt innhold

Til en ny nettside skal det ofte skapes en del nytt innhold. Det kan være både overordnede samletekster, større bilder, kundehistorier og kanskje video.

Mange nettside-prosjekter blir forsinket av treg produksjon av dette innhold. 

 

Årsakene til dette er mange: 

 

  • Det er satt ambisiøse mål for innholdsproduksjon, for eksempel video, som organisasjonen ikke har trening i å skape. Det kan være vanskeligere enn først trodd å få kunder til å stille opp med deres historier og ros.

  • Å skrive lange tekster er lettere enn å skrive korte og gode.

  • Eksisterende organisasjon har fullt opp med daglig drift og arbeidet med å fylle sine time/salgskvoter. Dette gjelder særlig i konsulentorganisasjoner der internt arbeide ofte ikke blir avlønnet og dermed ikke blir prioritert. En løsning er å sette opp et timebudsjett for innholdsproduksjon.

  • Nytt innhold kan ofte ikke legges inn før helt mot slutten og da kan dette fort utsette prosjektet.

Tenk derfor nøye gjennom hva som må være på plass ved lansering og hva som kan komme til etter hvert.

Gammelt innhold


Neste utfordring i nettprosjekter er å avgjøre hva dere må ha av eksisterende innhold. 

Avklar så tidlig som mulig:

  • Hvor mye og hvor gammelt innhold dere må ha med på de nye sidene. Det kan være nettsider, bilder og fks PDF-filer. 

  • Må dere ha med alt tilbake til fra start på nett og må alt se likt ut? Eller kan dere kutte noe og forenkle det? 

  • Få kostnader/tidsforbruk av dette på bordet og få den som sitter på budsjettet til å tenke kost/nytte.

 

Enkle artikler med et bilde, tittel, ingress og tekst er kjapt å importere, 200 gamle artikler med masse tabeller og en kommentar-funksjon er mer komplisert. 

Har dere mye og komplisert innhold med høye krav til nøyaktighet, bør dere starte så tidlig som mulig med å planlegge konvertering. 

Kan dere flytte alt gammelt innhold inn i to nye side-maler automatisk eller må dere lage 30 nye maler og gjøre noe noe manuelt arbeid med hver side? 

Sjekk også tidlig hvordan dagens innhold er lagret - i en gammel database med kompliserte filer fra trykksak-produksjon i XML-format?

Bilder er også være et problem. På nye nettsider skal man ofte vise større bilder enn før og i andre formater (fks bredere) enn hva man har nå. Lag en plan: Kan bildene autobeskjæres til nye formater? Kan eksisterende, mindre bilder vises midtstilt?
 

bottom of page