top of page

Guide til nye nettsider:

INNHOLD 1

Call to action

Neste trinn er å gå gjennom en “call-to-action”-plan for alle ulike typer undersider, for den bør gjennomsyre alt arbeidet. En call-to-action er et bransjebegrep for hva dere vil at den besøkende på hver side skal ende opp med å gjøre. Når deler eller hele innholdet på en side er lest/sett, hva vil dere at skal skje? 

I en ren nettbutikk er svaret “trykke på kjøp og betale”, men på andre typer nettsider er svarene ofte flere. Men alle sider skal ha et mål, utnytt alltid sjansen for å skape og forsterke bånd til den som er på besøk.

 

De vanligste “call to action” er:

  • Lenker/knapper og funksjoner som får brukeren til å kjøpe, melde seg inn direkte

  • Ringe dere/partner eller starte en chat 

  • Be om å bli kontaktet etterpå

  • Melde seg på nyhetsbrevchat med dere

  • Siste utvei er “Les også” - hold på brukeren og led dem videre. 

 

Dere kan ha flere call-to-action-muligheter på samme side. Klikker ikke brukeren på “Kjøp” eller “Meld deg inn”, så forsøk å få dem til å melde seg på nyhetsbrevet.

 

Tving dere selv til å formulere et mål for alle sider. Det er en god måte å styre planleggingen og få prioritert, skapt og kuttet innhold.

 

Tenk trakt


I arbeidet med de fleste nettsider er begrepet “trakt” sentralt.

 

Begrepet henspeiler at mange brukere faller av underveis i prosessen før til slutt noen kommer helt frem og utfører handlingen dere ønsker.  

Brukere skal først bli interessert, så bli overbevist og så gjennomføre. Den ofte omtalte kundereisen starter gjerne utenfor nettsiden deres. Den besøkende har sett for eksempel en annonse, gjort et søk, klikket på et nyhetsbrev eller klikket på en sosial media-post. 

 

Når brukerne er ankommet nettsiden deres, gjelder det å servere riktig informasjonen og valg. Det er denne trakten og avhoppene dere må jobbe med. Lag sider, tydelig navigasjon og presenterer klare valg der brukeren stopper opp.

 

Det kan for eksempel handle om en bestillknapp tidlig på siden for de som egentlig har bestemt seg og mer informasjon og så en ny bestillknapp lengre ned for de som trenger å borre dypere.


 

trakt.jpg
bottom of page