top of page

Guide til nye nettsider:

HOVEDPLAN 2

Avdekk alle avhengigheter


Den trolig største snublesteinen i nettprosjekter er all funksjonalit og avhengigheter nåværende nettside har og som kanskje nye nettsider trenger å gjenskape. Dette kan deles i to:

Interne: Dette er all funksjonalitet på dagens nettside - og hvordan den skapes. Noe er lett å finne, men gå gjennom alt nøye. Noen mulige eksempler:

  • Det kan være at dagens søk har funksjoner som ikke er kjent for alle. 

  • Det kan være PDF-filer som legges inn av en avdeling en gang i måneden og da trengs noen spesielle funksjoner for det. 

  • Det kan være rutiner som er usynlig, fks. dersom du må legge inn stikkord X på en artikkel for at den skal dukke opp i vindu Y på forsiden.

Eksterne: Dette er alt nettsiden får eller gir av data. Det kan være:
Innhold, statistikk, varelagerstatus, data, pålogginger, feeder
og lenker til/fra andre nettsider. ​

Den eneste måten å gjøre denne kartleggingen på er å nøye gå gjennom alle menyvalg, lenker og alle forskjellige sider på dagens nettside. 

Gå så gjennom listen av det som ble funnet med alle som bruker systemet. Det inkluderer: 
- Alle ledere eller en representant de utpeker 
- Eventuelle partnere 
- Kanskje noen viktige kunder 

 

Ansvarliggjør disse til å fortelle dere alt de vet. Det som ikke nevnes nå, kommer ikke med på de nye siden. Finner dere en ukjent funksjon eller gammel ekstra-site, må dere logge dere på og sikre at dere vet hva som skjer.

Denne listen må dere jobbe dere gjennom. Alle funksjoner må enten besluttes nedlagt, videreført på de nye sidene eller erstattet med nye systemer eller funksjoner. 

Tenk gjennom og ta kontakt med de dere har koblinger til. Fks: 
- Mottar noen en feed med oppdateringer fra dere må dere avklare om denne blir den samme som før. Må partner gjøre en endring?

User story mapping

 

Hvordan planlegger man at nettsidene ivaretar litt mer kompliserte prosesser. Det vanlige bransjesvaret er “user story mapping.  Her er en enkel innføring, dere kan lese mer på for eksempel http://jpattonassociates.com/user-story-mapping/.

En user story map beskriver en prosess, så man kan ha flere. Man starter med en rekke PostIT-lapper  med de viktigste trinnene prosessen består av. Begynn på venstre side og gå mot høyre.

Under hver trinn-lapp klister man så opp i fallende viktighet lapper med funksjoner brukere trenger, fks få se store bilder, få ulike rabatter...Ta med ønsker og drømmer så lenge dere prioriterer lappene nedover. 

Å gjennomføre en user story mapping - og beholde den på veggen eller for eksempel som et “board” i gratisverktøyet Trello - har mange fordeler:

  • Fange behov: Foran denne veggen kan man diskutere med leder og brukere for å sikre at man har fanget alle behov og utfordringer. 

  • Prioritere: Ved å gruppere og sortere i fallende viktighet kan dere bestemme hva som skal være med i første versjon av nettsiden og hva dere vil legge til etterhvert .

user story mapping.jpg
bottom of page