top of page

Guide til nye nettsider:

VALG AV SYSTEM OG LEVERNADØR

Sjekk leverandør

Å velge publiseringssystem (også kalt CMS) er et tungt valg og det blir ekstra viktig fordi dere også ofte velger utviklingsselskap samtidig. 

Skill mellom hvem som har laget publiseringssystemet (fks EpiServer) og utviklingsselskaper som kan lage nettsidene deres basert på EpiServer.

 

Forstå at mange utviklerselskapet bare er flinke med et publiseringssystem. Velger dere utviklerselskap først har dere som regel også valgt publiseringssystem. 

 

Dere skal/bør leve med den nye nettsiden og systemet i hvert fall i fem år og det er tidkrevende og dyrt å bytte, så bruk litt tid på valget.

Det finnes hundrevis av publiseringssystemer, men det er ikke så interessant. Dere bør velge et system som minst to utviklerselskap i Norge tilbyr.

 

Vær skeptisk til systemer laget av en norsk leverandør/utviklingsselskap og som de er alene om å levere tilpasninger av. Dersom selskapet skifter strategi, mister noen sentrale utviklere eller får økonomiske problemer, kan dere ikke flytte til et annet utviklerselskap.

 

Det er derfor best å velg et system først og så utviklerselskap etterpå. 
Får dere laget en nettside i fks. Drupal eller Episerver, er det mulig å flytte til et annet Drupal-utviklerselskap. Sørg dog for at det er tatt høyde for dette i kontrakten, utviklerselskapet kan ikke ha rettigheter til noe de har laget for dere.

 

Skill mellom små og større leverandører - et selskap bør ha minst 8-10 ansatte. Mange av små selskaper er veldig flinke og dere kan få en topp personlig oppfølging, men dere får ikke sikkerhet. I slike små selskaper er det ofte bare en eller to utviklere og dermed ingen som kan overta ved sykdom eller plutselige oppsigelser. Et større selskap kan også ha bedre rutiner på opplæring, koding, arbeidsprosesser og annet.

 

To tips for å velge utviklerselskap: 

  • Regnskapene bør vise et greit overskudd 

  • Sjekk kundelisten - dere bør se at selskapet har levert til kunder som ligner på deres organisasjon.

Valg av publiseringssystem

Wordpress med theme: Det enkleste og mest brukte publiseringssystemet i verden. Wordpress er åpen kildekode og derfor gratis. Grovt sett kan Wordpress brukes på to måter. Den enkleste er å bruke ferdig “theme” for å skape sidene man vil ha. Et theme er mal-pakke, en pakke med designbiter som raskt kan sette sammen til ferdige, ganske avansert nettsider. Ulempen er at du bare kan bruke valgene i themet - du kan ikke jusere eller legge til nye. Sjekk at utviklerselskapet bruker et mye solgt theme. Det gir en trygghet på kvalitet. Wordpress har også funksjonsrike utvidelser for litt enklere nettbutikk.

Skreddersydd Wordpress: Neste trinn opp er å få utviklet en skreddersydde nettside i Wordpress. Det gir stor frihet, men koster selvfølgelig mer. Wordpress har et enorm utvalg ferdig plugins som gir ekstra funksjoner. OBS: Det er fritt frem å skrive tilleggsmoduler og kvalitetet varierer. Velg derfor mye brukte moduler som er oppdatert nylig. 

Drupal: Drupal er nest størst på global basis og har flere konsulentpartnere her i Norge. Drupal er åpen kildekode og derfor gratis. Drupal er laget som en fullskala publiseringsløsning og skiller seg fra Wordpress blant annet ved at alle tillegg (extensions) går gjennom en sentralt styrt kvalitetsgodkjenning. Drupal.org har en katalog på over 10.000 aktivt vedlikeholdte tillegg.

 

Episerver er et funksjonsrikt to-delt system som brukes mye til nettbutikker, og vanlige store nettsider, blant annet i norsk offentlig sektor (fks. regjeringen.no). Episerver er et kommersielt, betalt system levert av det svenske selskapet med samme navn. 

 

Ezpublish er et norsk kommersielt system som selges gjennom sertifiserte partnere i mange land. Her i Norge har de flere partnere som selger og tilpasser Ezpublish.

Joomla er et åpent kildekode-system som often sammenlignes med Drupal, men ser ut til å ha færre norske partnere. Joomla har et mer begrenset sett med litt over 300 tillegg (extensions).

Magento er i utgangspunktet et kommersiell system for å lage nettbutikker, men brukes gjerne for å også lage tradisjonelle innholdsider på en nettbutikk.

(Denne nettsiden er laget i Wix - et enkelt klikk-og-pek-system egnet for små nettside-prosjekter med 1-30 sider.)

bottom of page