top of page

Guide til nye nettsider:

LANSERING

Aldri helt ferdig

Foran en lansering handler det om å forberede organisasjonen godt.

Ja, det kommer til å være en del utfordringer og dette kan være nå prosjektlederen trenger sin tykkeste hud. For en del ledere og ansatte ser ikke forskjell på feil og funksjoner de selv ønsket, men som ble vedtatt utsatt eller kuttet. Det hjelper mye å sortere alle tilbakemeldingene:

 

Feil 
Dette er feil og mangler i forhold til avtalt kravfunksjonalitet eller design. 
- Funksjonsfeil - noe som ikke virker eller man ikke får gjort - enten i en nettleser eller på alle enheter. 
- Feil i utseende på enkeltsider eller på en type sider
- Mangler - elementer eller sider som er borte

Nye ønsker
Når nettsidene kommer i drift og man får brukt dem en del, vil man se at noen av valgene man gjorde ikke fungerer. Ofte vil spennvidden i innholdet utløse designjusteringer. Dette er ikke feil og utviklingsselskapet kan med rette kreve betaling for å gjøre endringer.

 

Å skille feil fra ønsker om endringer klarer ikke alle brukere å gjøre, så pust rolig, forklar forskjellen og jobb videre. I noen tilfeller kan det være smart å si at alle innspill sendes til en avdelingsleder og vedkommende prioritere.

 

Start tidlig og gjenta hver gang prosjektet presenteres: Det blir feil og mangler, men vi skal unngå kritiske feil.  At nettsiden er nede og kunder/medlemmer ikke får gjort det de skal, er kritisk. Mye annet er ikke kritisk og kan rettes fortløpende eller etterhvert.

En lansering og ukene etterpå er hektisk.  Lag en liste, prioriter og få feilene rettet etter hvor kritiske de er. Over noen uker får dere rettet opp alt, brukerne venner seg til nye rutiner og dere kommer over i drift igjen. ​

Avtal at dere kan få hjelp i denne perioden med utviklingsselskapet og betal dem for en del timer etter lansering. Få dem til å sette av tid og få et løfte om at de ikke setter i gang med et nytt prosjekt for fullt. Her er det viktig å huske på deres hverdag. De er et konsulentselskap som lever av å skrive timer. De vil derfor per definisjon være ivrige etter å sette i gang med neste prosjekt.

 

Veien videre

 

Så, nå er dere på luften. Men å bygge nettsider er ikke som å bygge hus. Å tro at man er ferdig var nettopp det som førte til at de gamle nettsidene ble så utdatert og fungerte så dårlig. Nettsider kan og bør endres, justeres og videreutvikles fortløpende - for det gjør konkurrenter og partnere. En av første-prioritetene etter lansering er å bestemme hvilken gruppen/furom som skal for å samle innspill, diskutere dem og prioritere hva som skal endres og hva som ikke skal. 

Husk å sette av budsjett til videreutvikling. Det gjelder først de endringer som dere ser behovet for rett etter lansering. For de kommer. Først når man har brukt et design og en nettside-administrasjon i noen uker ser man mange småting som blir viktig å endre.

Og så må man drive utvikling av de nye nettsidene på et strategisk nivå med analyse av hva kunder, partnere og andre målgrupper gjør og hvordan trafikken og måloppnåelse kan økes.

 

Så helt til slutt

Det er krevende og litt stressende å lage helt nye nettsider, men det er superviktig og spennende når brikkene faller på plass, trafikken vokser og dere ser at jobben var verd å gjøre. Lykke til!

Har dere spørsmål, trenger en peptalk, litt hjelp i en diskusjon eller et uavhengig råd, ta gjerne kontakt:

Einar Ryvarden
epost: einar@nettprosess.no
mobil: +47 98216665

bottom of page