top of page

Guide til nye nettsider:

DESIGN

Valg av designer


En flink designer er veldig viktig, men ikke plukk første og beste. Et grep er å lete etter noen som har jobbet for en kunde som minner om deres organisasjon og har godt med erfaring fra nett, ikke bare papir. Trender kommer og går innen nettdesign, fokuser på behovene og lesbarhet på store og små sider. Husk kravene til lesbarhet for svaksynte og blinde, såkalt universell utforming. https://www.difi.no/fagomrader-og-tjenester/universell-utforming.

Husk: dere er sjefen og designerne skal være en rådgiver som lytter og bidrar med den viktige tonen og følelsen dere trenger. Design skal forbedre kommunikasjonen. Designer har ingen ting med hvilket publiseringsløsning dere velger - alt kan skapes i alle systemer.

Det er ofte mye som designes. Start med et grunndesign av forsiden og viktigste artikkelmal med fontene og fargene dere vil bruke. Denne verktøykassen er grunnlaget for de andre sidene. Det er viktig at man er realistisk - hvor mye innhold og hvilke bilder har dere faktisk? Ikke lag design med flotte bilder eller høyoppløselig video dere ikke har i dag eller ikke kan skaffe enkelt.

Det finnes et stort utvalg av designbyråer. Start jakten hos utviklingsselskapet:

 

  • Har utviklerselskapet selv designkompetanse, så vurder disse først. Disse designerne er vant til å jobbe direkte med utviklere. Det er en stor fordel. Sjekk dog at designeren har jobbet med noe som ligner deres prosjekt og se på dette og andre tidligere arbeid.

  • Hvis utviklingsselskapet ikke har noe in-house eller dere ikke liker det dere ser, så spør hvem de ofte bruker og har gode erfaringer med. Spør hvorfor de anbefaler og be om å få høre hva som kunne blitt bedre i de siste prosjektene. 

 

Forsiden

 

Forsiden er ofte det som utløser mest diskusjoner, for alle interne interessehavere vil at deres behov skal få stor plass på toppen av forsiden. Det er her prioriteringsdiskusjonen blir så viktig. Hva skal få hvilken plass på forsiden? Det enkle svaret er det øverste punktet i listen over hva nettsiden skal gjøre, fks. skaffe nye kunder/medlemmer. Og så får man fylle med andre elementer/lister.

Et par punkter om forsiden:

  • Heldigvis er norske brukere vant til å scrolle nedover, de største nettstedene i Norge har blitt rene “doruller” mens fks. i USA er det fortsatt mer en designtrend at alt må inn på første skjermbilde.

  • En del behov kan dekkes med et klart og tydelig menypunkt eller påloggingsknapp.

  • Et godt sted å starte forside-arbeide er å lage toppmenyen. Folk som ikke jevnlig bruker nettsiden din ser ser først på logo og så menyen - prioriter og lag fire punkter, for det blir ofte et eller to til underveis.  Men så er det stopp, syv eller åtte er for mye. Mange lenker kan legges i droppned-menyer under hovedpunkter eller boksen på bunnen av siden, den såkalte footeren som er på alle sider. Dette gjelder for eksempel kontakt oss, ansatte, kart osv.  

Det er lett å overdrive forsidens betydning, det er den alle i prosjektet og ansatte ser på. Men mesteparten av trafikken på de aller fleste nettsider kommer fra søk, sosiale medier og nyhetsbrev og fører bruker rett til en underside.

Hvis dere skal ha seksjoner/bokser med innhold på forsiden, så tenk gjennom om fks. fem nyhetssaker skal forskyve seg eller styres manuelt når man legger til nye. Skal innhold forskyve seg automatisk, må det ha tekster og bildeformater som gjør dette mulig. Å styre manuelt gir mer kontroll, men blir for mer jobb.
 

bottom of page